The blog

Vražedný zkouškový syndrom


Zkouškové období je náročné nejen pro studenty, ale mnohdy také pro jejich příbuzné. Biolog Mike Adams z Eastern Connecticut State University na základě dat sebraných během 20 let zjistil, že především babičky studentů může potkat náhlé úmrtí před zkouškou spíše, než v jiné části roku. A co víc, s horším prospěchem studenta pravděpodobnost úmrtí výrazně […]

Read More

Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních


Pokud bychom se lidí ptali, zdali je pro ně důležitá svoboda, pak si troufám tvrdit, že většina z nich odpoví, že ano. Vlastně si neumím představit člověka, alespoň duševně zdravého, který by nechtěl být svobodný. Na druhou stranu však lidé mají historickou tendenci preferovat silný stát, ať již je jeho druh jakýkoliv. Tento trend lze pozorovat […]

Read More

Šest stupňů k Obamovi, Alžbětě II. nebo Bradu Pittovi


V roce 1929 vyšla sbírka povídek maďarského předního spisovatele Frigyese Karinthyho s názvem Minden masképpen van (Vše je jinak), která kromě jiných obsahovala i krátkou povídku Lánceszemek (Řetěz). V této povídce Karinthy přemýšlí nad tím, že lidé na Zemi jsou si mnohem blíže než kdy dříve. Jedna z postav příběhu navrhuje experiment, který spočívá v […]

Read More

Kolik přátelství zvládne lidský mozek udržovat?


Život ve společnosti je základní evoluční strategií všech primátů a velikost skupin, ve kterých se primáti sdružují, jsou přímo závislé na velikosti mozku. Před 250 tisíci lety se začíná objevovat moderní typ člověka, který je schopen udržovat společenské kontakty zhruba se 150 lidmi. Právě toto číslo je označováno jako Dunbarovo číslo.

Read More

Jací jsou lidé, kteří mají profil na sociální síti?


V roce 2008 byl v časopise Information, Communication & Society zveřejněn článek autorky Zeynep Tufekci s názvem „Grooming, Gossip, Facebook and MySpace“  a podtitulem „What can we learn about these sites from those, who won´t assimilate“. Volný překlad podtitulu „Co se můžeme dozvědět o těchto stránkách od lidí, kteří je nepoužívají“ přesně vystihuje pointu celého výzkumu, o kterém […]

Read More