Appearences

2022

 • Prague Conference on Behavioral Sciences 2022
 • seminář „Manažerské rozhodování pohledem neurověd“ pro Inovační centrum Ústeckého kraje

2020

2019

 • 2019 North American ESA Meeting, Los Angeles, California
 • Prague Conference on Behavioral Sciences 2019
 • zvaný seminář „Behaviorální veřejné politiky“ pro Českou společnost ekonomickou Ostrava

2018

 • 2018 World Meeting of the ESA, Berlin (Does Competition Trigger and Boost Overconfidence?)
 • Conference in Economics and Administration, Bucharest (Does Competition Trigger and Boost Overconfidence?)
 • Dny vědy a umění, Ústí nad Labem (Evoluční behaviorální ekonomie) | sleduj video
 • Prague Conference on Behavioral Sciences 2018, Prague (Experimental Approach To Dishonest Behavior In Context Of Religion)
 • Prague Conference on Behavioral Sciences 2018, Prague (Does Competition Trigger and Boost Overconfidence?)
 • ESI Lecture Series, Chapman University, Orange (Does Competition Trigger and Boost Overconfidence?) | watch lecture

2017

 • SMART CITY – kritická reflexe jednoho konceptu, Ústí nad Labem (Behaviorální ekonomie a veřejná správa)
 • 12th HeiKaMaX – experimental workshop, Heidelberg
 • BSPA Annual Conference, New York
 • Prague Conference on Behavioral Sciences 2017, Prague (How Do The Competition Affects Overconfidence?)
 • Očekávání a Naděje, Prague (Behaviorální veřejné politiky)
 • Insolvency 2017, Prague (Behavioral causes of bankruptcy. Overconfidence and Optimism: How Do Behavioral Biases Shape Your Managerial Skills?)
 • The 2017 International Conference on Economics and Administration, Bucharest (Overconfidence and optimism: how behavioral biases affect your skills)

2016

 • Ekonomika a řízení podniku ve 21. století, Ostrava (Optimism bias and overconfidence effects in managerial decision making)
 • Řízení a modelování finančních rizik, Ostrava (Behavioral economics and customers‘ decisions at energy market)